Gedanken von Strawberry Witch

Toshi , Hikaru , Katharina , Takuya [v.l.n.r.]